Page 9

ezMag_277323_SmithBucklin_NCS_March_Currents_3

Physicians dedicated to translate each module of the ENLS materials. Introduction, Hitoshi Kobata; Airway, Ventilation and Sedation, Koichi Hirata, Kazutoshi Kuboyama, Masahiro Sonoo, Eisei Hoshiyama, Hidetoshi Yamana, Yuichi Furukawa; Pharmacotherapy, Mitsuru Honda, Takashi Moriya, Takashi Araki, Hideki Arimoto; Approach to the Comatose Patients, Hiroshi Okudera, Yasuhiko Ajimi, Masahiro Wakasugi; Intracranial Hypertension and Herniation, Kosaku Kinoshita, Takehiro Nakamura; Intracerebral Hemorrhage, Akifumi Suzuki, Hisato Ikeda, Izumi Toyoda; Ischemic Stroke, Yoshio Tanizaki, Teruyasu Hirayama, Akira Fuse; Subarachnoid Hemorrhage, Hitoshi Kobata, Joji Inamasu; Meningitis and Encephalitis, Kazutoshi Nishiyama, Shigeki Fujitani, Akihiko Morita, Yuki Abe; Resuscitation Following Cardiac Arrest, Yasuhiro Kuroda, Atsushi Sakurai, Susumu Yamashita, Satoshi Egawa; Spinal Cord Compression, Kyoko Unemoto, Masahiro Kawanishi, Kazunori Oae; Status Epilepticus, Masao Nagayama, Yuichi Kubota, Sunghoon Yang, Hidetoshi Nakamoto; Traumatic Brain Injury, Takeshi Maeda, Eiich Suehiro, Shoji Yokobori; Traumatic Spine Injury, Shinsuke Suzuki, Masaaki Iwase, Masahiko Akiyama; Supervisor, Toru Aruga, Hiroyuki Yokota, Tetsuya Sakamoto. Course program 9


ezMag_277323_SmithBucklin_NCS_March_Currents_3
To see the actual publication please follow the link above